pere faura
   performance artist
  solo
imatges:


fotografies: javier mosquera

seqüència de vídeo:


video de la versió 'pen and paper and camera'

nom:

"Solo amb paper i llapis" (solo with pen and paper)
"Solo amb llapis i paper i càmera"
(solo with pen and paper)

data:

2006

etiquetes:

performance, solo, llapis, paper, càmera, la solitud, escriptura, memòria, públic

creació i direcció:

pere faura

intèrprets:

pere faura

supervisió dramatúrgica:

jeroen fabius

durada:

30 minuts

productor:

pere faura

estrena:

"solo with pen and paper" - Dance Theater Workshop (DTW), New York, Abril 2005
"solo with pen and paper" - Overtoom 301, Amsterdam, Febrer 2006

resum:

“Solo només amb paper i llapis” i “Solo amb paper i llapis i càmera” són performances amb text i moviment que tracten el concepte de la soledat des d’un punt de vista fresc i humorístic, entenent la seducció del públic com a única via per escapar-ne.

"Solo amb paper i llapis"

Miro dues persones del públic durant un minut i després escric en un paper el que he experimentat quan els mirava. Intercalat entre aquestes dues accions de mirar i escriure, jugo amb metàfores parlades o ballades sobre el tema de la soledat. Al final, convido les dues persones que he estat mirant a venir a l’escenari i a estar-s’hi durant un minut mentre llegeixo els textos que he escrit sobre elles.

"Solo amb llapis i paper i càmera"

Dues persones del públic són enregistrades per separat durant un minut, i escric en un paper què experimento quan els enregistro. Intercalat entre aquestes dues accions de gravar i escriure, jugo amb metàfores parlades o ballades sobre el tema de la soledat i acabo projectant un vídeo que he enregistrat abans que el públic entrés, creant un duo amb mi mateix. Al final de la representació, projecto els vídeos de les dues persones que he enregistrat i llegeixo el que he escrit sobre elles.

arxiu:

"Solo amb paper i llapis"

data lloc
2005.Abril
Dance Theater Workshop (DTW), New York

2005.Maig

Casa Elizalde, Barcelona
2005.Juliol Gatadans Feastival, Madrid
2005.Agost FET05, Festival d’Estiu de Tarragona

"Solo amb llapis i paper i càmera"

data lloc
2006.Febrer Overtoom 301, Amsterdam
requeriments tècnics:

“Solo amb paper i llapis”
- un reproductor de cd
- un micròfon inhalàmbric de mà
- un peu de micròfon
- llapis i paper

“Solo amb llapis i paper i càmera”
(tot aquest material és proveït per la companyia)
- una tauleta
- una càmera de vídeo
- un video-projector
- un discman
- uns petits altaveus
- un micròfon
- quatre llums al terra
- dues cadires