pere faura
   performance artist
  StripteaSeS
imágenes:

nombre:

StripteaSeS

fecha:

2008

etiquetas:

striptease, demi more, gilda, dixie evans, deseo, seducción, ausencia

creación y dirección:

pere faura

intérpretes:

sania strimpakou, naiara mendioroz, roser lópez

vídeo:

adnan hasovic

música:

pere faura, adnan hasovic

iluminación:

ellen knops

extractos de textos de:

- "Undressing the First Amendment and Corestting the Striptease Dancer" de Judith Lynne Hanna
- "Striptease. The Art of Spectacle and Transgression" de Dahlia Schweitzer
- "Narrative Striptease in the Nightclub Era" de Ben Urish

supervisión dramatúrgica:

jeroen fabius

duración:

1 hora

productor:

Kalamata dance festival 2008, Grecia

estreno:

julio 2008, Kalamta dance festival, Grecia

resumen:

...

prensa:

...

archivo:

...

requerimientos técnicos:

Equipo de iluminación: (ver plano de luces)